قرمز سبز آبي خاکستري
آن كه راز خود را نهان داشت ، اختيار را به دست خويش گذاشت . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت